Cell cycle checkpoints and cancer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mikhail V Blagosklonny

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587060671

Ký hiệu phân loại: 616.99 Tumors and miscellaneous communicable diseases

Thông tin xuất bản: Georgetown, Tex. : Landes Bioscience, 2001

Mô tả vật lý: 249 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80856

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH