Twitter marketing for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Manny Hernandez, Kyle Lacy

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80962

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH