Microsoft business intelligence for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Withee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470526939

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2010.

Mô tả vật lý: xviii, 405 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81030

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH