XML processing with Perl, Python, and PHP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin C Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0782140211

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2002

Mô tả vật lý: xxiii, 422 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81035

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH