Carbohydrate chemistry Vol. 34 elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert J Ferrier

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 547.78 *Carbohydrates

Thông tin xuất bản: Cambridge : Royal Society of Chemistry , 2003

Mô tả vật lý: 430 s.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 81059

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH