Python power! : the comprehensive guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew A Telles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1598631586

ISBN-13: 978-1598631586

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Thomson Course Technology, 2008

Mô tả vật lý: xx, 508 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81081

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH