Sensory evaluation of food : principles and practices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hildegarde Heymann, Harry T Lawless

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441964878

ISBN-13: 978-1441964878

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2010.

Mô tả vật lý: xxiii, 596 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81110

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH