Neurotransmitters and neuromodulators : handbook of receptors and biological effects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oliver von Bohlen und Halbach, Rolf Dermietzel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527303189

Ký hiệu phân loại: 573.864 Specific physiological systems in animals, regional histology and physiology in animals

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2002.

Mô tả vật lý: viii, 285 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 81193

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH