Food lipids : chemistry, nutrition, and biotechnology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Casimir C Akoh, David B Min

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824707494

Ký hiệu phân loại: 612.3 Digestion

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2002

Mô tả vật lý: xiii, 1005 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81224

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH