The object primer [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott W Ambler

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Cambridge, U.K. : New York : Cambridge University Press, 2004.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 81286

Includes bibliographical references and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH