Marketing for rainmakers [electronic resource] : 52 rules of engagement to attract and retain customers for life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip M Fragasso

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : J. Wiley & Sons, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 81489

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH