Phân tích tình hình tài chính Công ty bao bì Ojitex (Vietnam) Co., Ltd

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Cẩm Hà

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 82123

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH