Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần vận tải đa phương thức (Vietranstimex)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Dương, Trương Thị Cẩm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 82229

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH