Windows XP unwired : a guide for home, office, and the road

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wei-Meng Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596005369

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Sebastopol : O'Reilly, 2003

Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8270

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH