Oracle regular expressions : pocket reference

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan Gennick, Peter Linsley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596006012

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly, 2003

Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 18 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8272

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH