Easy Microsoft Windows XP : see it done, do it yourself

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shelley O'Hara, Kate Shoup Welsh

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789730367

Ký hiệu phân loại: 005.446 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que, 2004

Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8305

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH