The straight dope : a compendium of human knowledge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cecil Adams, Ed Zotti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345333152

Ký hiệu phân loại: 031 General encyclopedic works in American English

Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books , 1986

Mô tả vật lý: xi, 417 p. : , ill. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 85636

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH