McSweeney's mammoth treasury of thrilling tales

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Chabon, Howard V Chaykin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 140003339X

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 2003.

Mô tả vật lý: 479 p. : , ill., , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 85794

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH