Metric pattern cutting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Winifred Aldrich

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405102780

Ký hiệu phân loại: 646.4 Clothing and accessories construction

Thông tin xuất bản: Oxford, U.K. ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2004.

Mô tả vật lý: 201 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 85873

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH