The Foxfire book : hog dressing, log cabin building, mountain crafts and foods, planting by the signs, snake lore, hunting tales, faith healing, moonshining, and other affairs of plain living

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0385073534

Ký hiệu phân loại: 917.58123 Geography of and travel in North America

Thông tin xuất bản: Garden City, N.Y. : Anchor Press, 1972.

Mô tả vật lý: 384 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 85945

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH