Into the darkness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Delilah Devlin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061161233

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Avon Books, 2007.

Mô tả vật lý: 307 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86152

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH