Stop pissing me off! : what to do when the people you work with drive you crazy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lynne Eisaguirre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1593375484

ISBN-13: 978-1593375485

Ký hiệu phân loại: 658.3045 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Avon, Mass. : Newton Abbot : Adams Media ; David & Charles [distributor], 2007.

Mô tả vật lý: xvii, 238 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 86212

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH