The marvelous adventures of Pierre Baptiste : father and mother, first and last : [a novel]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Eakins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814722091

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1999

Mô tả vật lý: xi, 249 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86232

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH