Grinder [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Knowles

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Toronto : ECW Press, 2009.

Mô tả vật lý: 171 p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86320

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH