Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Ekman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0393308723

Ký hiệu phân loại: 153.6 Communication

Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton, 1992

Mô tả vật lý: 366 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 86392

Includes bibliographical references (p. [341]-350) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH