Swan, what shores?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Veronica Patterson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814766846

ISBN-10: 0814766854

Ký hiệu phân loại: 811 American poetry in English

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 2000.

Mô tả vật lý: xviii, 73 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86669

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH