Iron Man and philosophy : facing the Stark reality

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark D White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470482184

ISBN-13: 978-0470482186

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., 2010.

Mô tả vật lý: vii, 280 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 86799

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH