Emotions revealed : recognizing faces and feelings to improve communication and emotional life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Ekman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805072756

Ký hiệu phân loại: 152.4 Emotions

Thông tin xuất bản: New York : Times Books, 2003

Mô tả vật lý: xvii, 267 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 86814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH