Legacy of the darksword

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tracy Hickman, Margaret Weis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553099655

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 1997.

Mô tả vật lý: 328 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86888

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH