Honey, I wrecked the kids : when yelling, screaming, threats, bribes, time-outs, sticker charts and removing privileges all don't work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alyson Schafer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470156031

ISBN-13: 978-0470156032

Ký hiệu phân loại: 649 Child rearing; home care of persons with disabilities and illnesses

Thông tin xuất bản: Mississauga, Ont. : J. Wiley & Sons Canada, 2009.

Mô tả vật lý: viii, 247 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 87058

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH