The Vespertine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Saundra Mitchell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0547482477

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Boston : Harcourt, 2011.

Mô tả vật lý: 296 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87067

In 1889, when Amelia van den Broek leaves her brother's strict home for the freedom of a social season with cousins in Baltimore, she is surprised by her strong attraction to an unsuitable man, but more so by the dark visions she has each evening which have some believing that she is the cause, not merely the seer, of harm.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH