What's science ever done for us? : what the Simpsons can teach us about physics, robots, life and the universe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Halpern

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470114606

ISBN-13: 978-0470114605

Ký hiệu phân loại: 500 Natural sciences and mathematics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2007

Mô tả vật lý: x, 262 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 87121

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH