A nation of immigrants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John F Kennedy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061447549

Ký hiệu phân loại: 325.73 International migration and colonization

Thông tin xuất bản: New York : Harper Perennial, 2008.

Mô tả vật lý: xvi, 85 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 87129

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH