The Sense and sensibility screenplay & diaries : bringing Jane Austen's novel to film

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Emma Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1557042608

Ký hiệu phân loại: 791.43 Motion pictures

Thông tin xuất bản: New York : Newmarket Press , 1995

Mô tả vật lý: 287 p. : , ill. (some col.) ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 87222

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH