Between the ropes : wrestling's greatest triumphs and failures elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Fritz, Christopher Murray

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 796.8120973 Combat sports

Thông tin xuất bản: Toronto : ECW Press , 2006

Mô tả vật lý: x, 302 s. : , ports

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 87226

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH