The Count of Monte Cristo [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Coward, Alexandre Dumas

Ngôn ngữ: eng ; fre

Ký hiệu phân loại: 843 French fiction

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008.

Mô tả vật lý: xxvii, 1108 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87251

Includes bibliographical references (p. [xxiii]).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH