Olaf's kitchen : a master chef shares his passion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Olaf Mertens

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470155653

Ký hiệu phân loại: 641.5 Cooking

Thông tin xuất bản: Mississauga, Ont. : J. Wiley & Sons Canada, 2008.

Mô tả vật lý: 221 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 87263

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH