Your rights in the workplace

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Kate Repa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1413301886

Ký hiệu phân loại: 344.7301 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo, 2005.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 87425

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH