Maurice Dufault, vice-principal

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marguerite-A Primeau, Maureen Ranson

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 1552381633

Ký hiệu phân loại: 843 French fiction

Thông tin xuất bản: Calgary : University of Calgary Press, 2006.

Mô tả vật lý: 222 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87463

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH