The alphabet of desire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Hamby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814735975

ISBN-10: 0814735983

Ký hiệu phân loại: 811 American poetry in English

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 1999.

Mô tả vật lý: xii, 103 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87653

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH