People, places, things : essays [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Bowen, Allan Hepburn

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 824.912 English essays

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008.

Mô tả vật lý: x, 467 p.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87668

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH