I do!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alex Beecroft, Kris Jacen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1934531707

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Albion, NY : Mlr Press, 2009.

Mô tả vật lý: 293 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88186

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH