TinyAVR microcontroller projects for the evil genius elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dhananjay V Gadre, Nehul Malhotra

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.895416 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill , 2011

Mô tả vật lý: xvii, 251 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 88240

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH