The Amtrak wars. Bk. 1, Cloud warrior

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrick Tilley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1857235355

Ký hiệu phân loại: 823.54 English fiction

Thông tin xuất bản: London : Orbit, 1998.

Mô tả vật lý: 311p , 18cm , pbk

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88394

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH