Xã hội học : Đề cương bài giảng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Bá Linh, Lương Minh Cừ, Nguyễn Hữu Vượng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2003

Mô tả vật lý: 151tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 88956

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH