Veronika decides to die : a novel of redemption

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paulo Coelho

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061124265

ISBN-13: 978-0061124266

Ký hiệu phân loại: 869.3 *Portuguese literature

Thông tin xuất bản: New York : Harper Perennial, 2006.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 89095

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH