Bài tập nguyên lý máy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tạ Ngọc Hải

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.811 Physical principles

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005

Mô tả vật lý: 245 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 8978


   - Chương I: Cấu trúc và xếp loại cơ cấu
   - Chương II: Phân tích động học cơ cấu phẳng
   - Chương III: Phân tích lực trên cơ cấu phẳng
   - Chương IV: Chuyển động thực và làm đều chuyển động thực của máy
   - Chương V: Ma sát và hiệu suất
   - Chương VI: Cân bằng máy
   - Chương VII: Cơ cấu bốn khâu phẳng
   - Chương VIII: Cơ cấu bánh răng phẳng
   - Chương IX: Cơ cấu bánh răng không gian
   - Chương X: Hệ bánh răng
   - Chương XI: Cơ cấu cam
   - Chương XII: Một số bài tập ôn tập tổng hợp.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.811
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH