Foundation and empire [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Isaac Asimov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553900358

ISBN-13: 978-0553900354

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2004.

Mô tả vật lý: 1 online resource (244 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90166

Although small and seemingly helpless, the Foundation had managed to survive against the greed of its neighboring warlords. But could it stand against the mighty power of the Empire, which had created a mutant man with the strength of a dozen battlefleets?
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH