Worldwired [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Bear

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553902121

ISBN-13: 978-0553902129

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York, NY : Bantam Books, 2005.

Mô tả vật lý: 1 online resource (398 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90173

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH