Killer dreams [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Iris Johansen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553902601

ISBN-13: 978-0553902600

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Bantam Books, 2006.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90175

If you close your eyes, he'll get you. Sophie Dunston knows all too well how dreams can kill. As one of the nation's top sleep therapists, she specializes in the life-threatening night terrors that her ten-year-old son, Michael, suffers from. But she is also an expert in another kind of terror--the kind that can turn a dream life into a living nightmare in the blink of an eye.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH